Odkup železa cena
Trgovina in storitve

Odkup železa – cena ni enotna

Odkup železa je od nekdaj bil zelo dobičkonosen posel. Cena za odkup železa znaša toliko, da je mnogo ljudem to postala popoldanska dejavnost ali celo redna služba, saj cene kovin neprestano rastejo. Če podrobneje pogledamo odkup železa, cena za staro železo se giblje 200 in 300 euri na tono železa. Za odkup železa cena seveda varira, saj je odvisna od razmer na veleprodajnih trgih, količine materiala, ki je na voljo, stanja ekonomije in še več. Ker pa so v zadnjem letu zaradi pandemije COVID in razmer v Ukrajini bile oslabljene svetovne dobavne verige je cena železa naravnost poskočila. V zadnjem letu smo bili priča porastu cen železa tudi za 40 %. Predvideva se, da v prihodnosti za odkup železa, cena lahko doseže tudi mnogokratnik 100 % in več, saj se ta material uporablja vsepovsod.

Kje najdemo železo za odkup?

Pri odkupu železa gre največkrat za odkup starega železa, ki izvira iz iztrošenih strojev in naprav ali pa gre za odkup železa, ki je v obliki osnovnih konstrukcij (železni profili, železne palice, železne plošče, itd.) in še ni bilo uporabljeno v končnem produktu. Takšno železo največkrat najdemo pri končnih uporabnikih, v večjih količinah pa tudi na raznih deponijah ali odpadih. Velik delež starega železa najdemo tudi v odpadnih avtomobilih. Železo, ki še ni bilo uporabljeno lahko odkupimo na drobno v raznih manjših trgovinah in pri prodajalcih, na veliko pa pri železninah in večjih dobaviteljih materiala.

Zakaj se lotiti odkupa železa?

Odkup železa je dobičkonosen posel. Povpraševanje po odkupu železa je bilo vedno veliko, saj je železo dandanes v skoraj vsaki napravi ali zgradbi, vedno pa se najdejo končni uporabniki, ki naprav ne potrebujejo več ali renovirajo zgradbe. Zaradi tega je železo kot odpadni material vedno na voljo in ga lahko odkupimo ali celo dobimo zastonj ter preprodamo po tržnih cenah in s tem ustvarimo dobiček.

V kakšni obliki lahko odkupimo staro železo?

Staro železo ima več različnih vrst oblik. Najpogostejša so razni železni profili, nosilci in železne palice. Poleg teh poznamo tudi odpadno železo, ki preostane kot stranski produkt razreza ali štancanja različnih železnih delov. Zadnja oblika, ki je velikokrat spregledana so železni ostružki, ti so ravno tako stranski produkt strojne obdelave železa, ki pa se lahko naberejo v velikih količinah.

Mogoče ti bo všeč tudi ...